The Churches
Conservation Trust

 

De CCT heeft gedurende de laatste 45 jaar haar patrimonium van historische en beschermde kerken over het ganse land (momenteel 345) geconserveerd en open gesteld. Met de hulp van externe adviseurs is haar conserveringsaanpak gedurende deze periode evenwel geëvolueerd. Meer informatie over deze principes kan u vinden op de CCT website.

 

De Regeneration Taskforce van de CCT legt zich specifiek toe op de ontwikkeling van nieuwe functies voor haar gebouwen. Hun aanpak met betrekking tot conservatie en hergebruik kan u hier terugvinden.

 

»  www.visitchurches.org.uk

»  Youtube

»  Tumblr

St-Lawrence church, Norwich

 

St Lawrence is een ruime, mooie middeleeuwse stadskerk en een bekend ‘landmark’ in Norwich. Ze heeft een robuuste toren, lichtbeuken met 11 ramen aan elke zijde, en een ‘hammerbeam’ dakgebinte in één stuk dat zowel het schip als het koor overdekt. Het gebouw werd opgetrokken tussen 1460 and 1472, maar de toren en het koor zijn wellicht pas 30 jaar later afgewerkt.

 

De kerk is reeds lange tijd ontdaan van quasi alle meubilair: wat overblijft is een indrukwekkende lege ruimte, met veel lichtinval. Met uitzondering van het doopvont uit de 15e eeuw, is alle decoratie uit de late 19e en vroege 20e eeuw. De kerk is buiten gebruik gesteld in 1968 en overgedragen aan The Churches Conservation Trust in 1992.
Ze is een beschermd nationaal monument (grade 1).

St-Nicholas chapel, King’s Lynn

Dit gebouw dateert hoofdzakelijk uit 1419, maar bepaalde delen dateren terug tot het jaar 1200. De kerk is groots opgezet en geeft aan dat Lynn één van de belangrijkste havensteden van middeleeuws Engeland was. De prachtige engelen die uit hout gesneden zijn, de oogverblindende glas-in-loodramen en spectaculaire gedenkplaatsen, soms met verbazend realistische beschilderingen: dit alles gedenkt de zeelieden, handelaars, burgemeesters en winkeliers van King’s Lynn. Het illustreert de lange geschiedenis van het stadje als een druk handelscentrum en haven. De houtsnijwerken zijn van zo’n hoge kwaliteit dat enkele ervan nu in het Victoria & Albert-museum in Londen staan.

Het gebouw staat op de monumentenlijst omdat het de grootste hulpkerk van Engeland is en er is een zeldzaam kerkelijk gerechtshof uit 1617 bewaard gebleven. Het gebouw bleef gewijd en werd af en toe nog voor een dienst gebruikt, maar de congregatie werd zo klein dat het in 1992 gesloten werd voor normale diensten. Het ging over naar de zorg van The Churches Conservation Trust. De stichting FSNC (Friends of St Nicholas Chapel) werd als lokaal goed doel opgesteld en beheert sinds 2002 het gebouw samen met de CCT.

De kapel is hoofdzakelijk in de zomer in gebruik als ruimte voor muzikale en culturele evenementen. Het Regeneration business plan is hier een voorbeeld van hoe een nationale en lokale organisatie hun krachten hebben gebundeld. CCT en FSNC hebben samen aan een herbestemmingsproject gewerkt om het gebouw te behouden en baseerden zich hiervoor onder andere op haar rijke geschiedenis. Daarenboven wordt er nu een publiek bereikt dat voordien de wonderbaarlijke akoestiek en atmosfeer van de kapel niet kende.

 

Dankzij het activiteiten- en interpretatieplan, alsook het businessplan werd een subsidie van de Engelse Nationale Loterij verkregen van £2.3m., met een bijkomend bedrag van £125.000 via fondsenwerving. Naast een ruimte die het ganse jaar te gebruiken is, wordt de kapel ook een pionier op het vlak van duurzame technologie: in het ontwerp wordt rekening gehouden met een lage CO2 uitstoot voor de verwarmingsinstallaties en verlichting dankzij een grote oppervlakte met fotovoltaïsche cellen op het dak.

 

»  www.visitchurches.org.uk/StNicholasChapel

 

Hoofdpartner:
Kempens Landschap vzw

Peredreef 5
2580 Beerzel (Putte)

Belgium

Tel: +32 15 22 82 37

 

www.kempenslandschap.be


Suffolk Mind
Hyntle Barn, Hill Farm,

Silver Hill, Hintlesham,

Suffolk, IP8 3NJ

United Kingdom

 

www.suffolkmind.org.uk


Interreg 2 seas

Les Arcuriales 45

rue de Tournai 5/D

F-59000 Rijsel

Frankrijk

 

www.interreg4a-2mers.eu

Partners:
The Churches Conservation Trust

Society Building
8 All Saints Street

London N1 9RL

United Kingdom

 

www.visitchurches.org.uk